Verksamhet

Askalon AB representerar stora internationella företag inom ventiler och industriell automation i Sverige, Finland och Danmark.

Våra största agenturer är Fisher reglerventiler och regulatorer samt CSI vibrationsanalysatorer och onlinesystem och AMS övervakningssystem från Emerson Automation Solutions.

Vi representerar även bl.a. Vanessa avstängningsventiler och Crosby säkerhetsventiler från Pentair valves and controls.

Askalon har dessutom ett affärsoråde inom engineering och rörkonstruktion av skiddar och processmoduler. Vårt servicecenter för ventilservice och ventildiagnostik är placerat på Hammarö utanför Karlstad där även vårt huvudkontor och nybyggda utbildningscenter återfinns.

Våra kunder är ganska jämt fördelade inom processindustrins olika branscher vilket underlättar kunskapsspridning och utjämnar konjunktursvängningar:

  • Kraftverk och energiverk
  • Raffinaderier
  • Kärnkraftverk
  • Papper och massa
  • Kemiindustrin
Askalon application