Organisation

Askalon AB är organiserade i fem olika affärsområden:

  • Valves                      Ventiler för process- och energiindustrin.
  • Engineering              Rörkonstruktion av processmoduler.
  • Asset Management   Tillståndsbaserat underhåll av viktiga maskiner.
  • Service                     Ventilerservice och ventildiagnostik
  • Education                 Utbildning och kurser för processindustrin

Askalon AB har huvudkontor och service center på Hammarö utanför Karlstad och är verksamma inom:

  • Sverige
  • Finland
  • Danmark
Askalon application