Applikationer

Askalons olika affärsområden arbetar alla med industriella applikationer var och en på sitt sätt. Under projekteringen av nya processanläggningar är erfarenheter från tidigare liknande applikationer av stort värde. Askalon har an grupp mycket erfarna ingenjörer som ständigt arbetar med  industriella applikationer.Tillsammans med våra leverantörer som Emerson Process Management och Pentair har vi alltid tillgång till en stor databas av kunnande.

 • Val och dimensionering av ventiler
  - reglerventiler
  - ångkonditioneringsutrustning
  - säkerhetsventiler
  - avstängningsventiler
 • Tillverkning och anpassning av armatur och rörkonstruktion.
 • CAD ritning och konstruktion
 • PED och ASME standard
 • DIN och ANSI storlek
 • ATEX och Ex miljö
 • Ånga med höga tryck och temperatur
 • NACE för sura vätskor och gaser
 • CE-märkning
 • Svetsprocedurer för exotiska matrial.
 • Oförstörande provning med matrial röntgen och penetrant test.

Läs mer om några applikationer här till vänster.

Askalon application