Kurskalender

Askalon AB kurs och utbildning för processindustrin

Kurskalender

UF-125 AMS/CSI RBMWizard

2017-09-26 -- 2017-09-28
CSI’s RBMWizard och expertprogram är ett värdefullt verktyg som hjälper dig med maskindiagnos och bedömning. Kursen ger de kunskaper du behöver för att ställa in olika parametrar för att få den bästa bedömningen. CSI expertprogrammet innehåller flera tusen analysregler och en stor noggrannhet att lokalisera felbeteende hos maskinen.

 

UF-102 Service av Fisher reglerventiler med Fieldvue DVC

2017-10-02 -- 2017-10-04
Här lär sig deltagaren renovera reglerventiler bestyckade med FIELDVUE DVC. Kursen ger information och kunskap om val av reglerventil och instrument utifrån applikation. Vi behandlar alla moment från renovering av reglerventil till diagnostiktest med ValveLink Mobile med fältkommunikator 475.

 

UF-105 FIELDVUE Instruments – 475

2017-10-05 -- 2017-10-06
Beskriver grunderna för att kunna genomföra installation, montering, konfigurering och kalibrering av DVC2000/6000 på både linjära och roterande don/ventiler med fältkommunikator 475.

 

UF-111 AMS Device Manager

2017-10-24 -- 2017-10-27
Behandlar handhavandet av underhållssystemet AMS. Fokus ligger på inlärning av användargränssnittet, hantering av taggar (diagnostik, strukturering och historik), konfigurering av automatisk övervakning och kalibrering.

 

UF-106 FIELDVUE Instruments – AMS Valvelink

2017-11-06 -- 2017-11-08
Repetition av funktionsbeskrivning, installation och montering av DVC2000/6000 på linjära och roterande don/ventiler. Konfigurering, kalibrering och optimering av lägesställarnas styrparametrar med AMS ValveLink. Kursen vänder sig till tekniker och ingenjörer som ansvarar för installation och
kalibrering av FIELDVUE-relaterade instrument med AMS ValveLink.​

 

UF-107 FIELDVUE Diagnostic – Utvärdering av diagnostik

​2017-11-09 -- 2017-11-10
Lär ut nödvändiga kunskaper för att kunna utföra och utvärdera AMS ValveLinkdiagnostik. Dessutom beskrivs avancerat användande av larmhantering, offline- och onlinediagnostik för felsökning och analys av reglerventiler och instrument. Denna kurs riktar sig till tekniker och ingenjörer som använder och arbetar med AMS ValveLink.

 

UF-122 Vibrationsanalys II

2017-11-21 -– 2017-11-23  
För erfarna användare som arbetat en längre tid med CSI utrustning.
Denna utbildning är för dig som vill ha djupare kunskaper i frekvensanalys, felbedömning samt maskindiagnos.

 

UF-112 Fieldvue Instruments - AMS ValveLink SNAP-ON

2017-11-27 -- 2017-11-30
Denna kurs är speciellt utformad för att få det mesta ur diagnostiken på Fisher DVC FIELDVUE. Här går vi igenom hur diagnostiktekniken är uppbygg och hur man använder den mest effektivt i praktiken. Kursen bygger på att du redan är användare och tekniken och har viss grundläggande kunskaper om FISHER DVC FIELDVUE, Intelligent Device Manager (AMS) samt Valvelink Snap-On.