Kurskalender

Askalon AB kurs och utbildning för processindustrin

Kurskalender

UF-106 FIELDVUE Instruments – AMS Valvelink

2018-04-09 -- 2018-04-11
Repetition av funktionsbeskrivning, installation och montering av DVC2000/6000 på linjära och roterande don/ventiler. Konfigurering, kalibrering och optimering av lägesställarnas styrparametrar med AMS ValveLink. Kursen vänder sig till tekniker och ingenjörer som ansvarar för installation och kalibrering av FIELDVUE-relaterade instrument med AMS ValveLink.

 

UF-107 FIELDVUE Diagnostic – Utvärdering av diagnostik

2018-04-12 -- 2018-04-13 
Lär ut nödvändiga kunskaper för att kunna utföra och utvärdera AMS ValveLinkdiagnostik. Dessutom beskrivs avancerat användande av larmhantering, offline- och onlinediagnostik för felsökning och analys av reglerventiler och instrument. Denna kurs riktar sig till tekniker och ingenjörer som använder och arbetar med AMS ValveLink.

 

UF-125 AMS/CSI RBMWizard

2018-04-17 -- 2018-04-19
CSI’s RBMWizard och expertprogram är ett värdefullt verktyg som hjälper dig med maskindiagnos och bedömning. Kursen ger de kunskaper du behöver för att ställa in olika parametrar för att få den bästa bedömningen. CSI expertprogrammet innehåller flera tusen analysregler och en stor noggrannhet att lokalisera felbeteende hos maskinen.

 

UF-121 AMS/CSI Vibrationsanalys I

​2018-05-16 -- 2018-05-17
Riktar sig till inspektörer som arbetat med CSi system
eller liknande system och vill lära sig grunderna i vibration.

 

UF-106 FIELDVUE Instruments – AMS Valvelink

2018-06-12 -- 2018-06-13
Repetition av funktionsbeskrivning, installation och montering av DVC2000/6000 på linjära och roterande don/ventiler. Konfigurering, kalibrering och optimering av lägesställarnas styrparametrar med AMS ValveLink. Kursen vänder sig till tekniker och ingenjörer som ansvarar för installation och
kalibrering av FIELDVUE-relaterade instrument med AMS ValveLink.​

 

UF-107 FIELDVUE Diagnostic – Utvärdering av diagnostik

​2018-06-12 -- 2018-06-13
Lär ut nödvändiga kunskaper för att kunna utföra och utvärdera AMS ValveLinkdiagnostik. Dessutom beskrivs avancerat användande av larmhantering, offline- och onlinediagnostik för felsökning och analys av reglerventiler och instrument. Denna kurs riktar sig till tekniker och ingenjörer som använder och arbetar med AMS ValveLink.