Rørkonstruktioner, procesmoduler og specialventiler.

Askalon har en egen afdeling til projektering med det formål at konstruere og bygge specieltilpassede procesafsnit. Med kundens krav som udgangspunkt, udarbejder vi konstruktionsforslag med hensyn til flow, tryk og temperatur. Rørkonstruktioner kan bygges som moduler på eget værksted, alternativt direkte i kundens anlæg.

Vi konstruerer specialventiler, tilpasser svejsetilslutninger og konusser efter forskellige rørmaterialer og standarder som PED eller ASME. Desuden fremstiller Askalon blænder, dampkølere og lyddæmpere til mange applikationer indenfor damp, gas og væske.

Askalon har kompetence og resurser til at udføre hele konstruktionen fra flowberegninger, styrke - og trykbeholder dimensionering inklusiv rør CAD - og PID tegninger af produktionsanlægget, samt svejsearbejde og montage. Alle konstruktioner dokumenteres i henhold til gældende standarder og Askalon udfører endvidere CE-, PED- og ATEX mærkning. Vi har desuden flere samarbejdspartnere til tredjeparts inspektion og røntgen m.m.

I er velkommen hos os for at diskutere jeres applikationer og procesreguleringer med os.

Processmodul skid spärrånga till ångturbin en rörkonstruktion från Askalon AB