Venttiilien huoltoa ja diagnostiikka Askalonilta.

Askalon tarjoaa prosessiteollisuudelle kitkatonta yhteistyötä venttiilien huollossa ja kunnossapidossa. Venttiilidiagnostiikan avulla
voidaan määritellä pitääkö venttiili irroittaa huoltoa varten vai voidaanko työ suorittaa venttiilin ollessa kiinnitettynä putkeen.

Kuntoon perustuvassa huollossa on tärkeää diagnostiikan avulla arvioida venttiilien kunto jotta oikeat toimenpiteet voidaan suorittaa.
1990-luvun alussa Askalon oli pioneerejä aloittaessamme Ruotsin ydinvoimaloiden diagnostiikkapalvelut. Tänään kaikki Ruotsin ydinvoimalat käyttävät diagnostiikka joko Fielvue-venttiiliohjainten ja AMS Valvelinkin kanssa tai Flowscanneria.

Venttiilihuolto Askalon Fisher venttiili

Yhteys

Jukka Haikala
0207416202
Kimmo Niemitukia
0207416204
Per Locke
+4654579222
Risto Wallin
0207416209
Pekka Nikkinen
0407424692
Miikka Pelho
0406683353

Dokumentit

Kampanjat