Kvalité och miljö

Askalon kvalitet certifikat ISO 9001 logo från LRQA

Kvalité och miljö ISO 9001 & ISO 14001

Ledningssystemet hos Askalon AB är certifierat av Lloyd´s LRQA för kvalitet och miljö enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Certifieringen gäller Askalons verksamheter i Sverige, Danmark och Finland inom:

Marknadsföring, försäljning, projektgenomförande, konstruktion, konsultering och service för kraftverk och processindustri av mätutrustning, ventiler och system för tillståndsövervakning. Konstruktion och tillverkning av processmoduler och specialventiler.

-"ISO certifieringen är viktig för att åskådliggöra för våra kunder inom kärnkraft och processindustri att Askalon AB har skriftliga rutiner för att effektivt och säkert genomföra industriella projekt med med hänsyn till både kvalitet och miljötänkande." - Mats Warnqvist, VD, Askalon AB.

För mer information kontakta:

Gert Andrée, 054-579219, gert.andree@askalon.se
Kvalitetschef Askalon AB

  • Kärnkraftsverkens kvalitetsrevisorer reviderar hela Askalons verksamhet vart 3 år.
  • Emerson Process Management reviderar serviceverksamheten och utfärdar ett sk Fisher Authorised Service Provider certifikat.

 

Verksamhetspolicy för både kvalitet och miljö.

Askalon har ett åtagande inom processtyrning som ger kundnytta av produkter och tjänster med en helhetslösning baserat på kunskap, tillgänglighet och förmåga att uppfylla våra intressenters behov. Detta innebär att vi i hela vårt åtagande inkluderar att följa lagar och andra krav samt genom ett aktivt miljö- och kvalitetsarbete inte belastar miljö eller affärsrelationer på ett negativt sätt. Vi arbetar utifrån att ständigt förbättra alla delar i vår verksamhet, vilket inbegriper utvärdering av processer och dess ökade kundnytta, aktiv personalvård, samt att förbättra funktionen av vår verksamhetsstyrning.

Vår verksamhet gagnar inriktningen mot ett energieffektivare samhälle och vi bidrar med miljömässigt bra produkter och tjänster där vi arbetar med att minska energi för produktframtagning och förbättra transporthanteringen både inom och utanför våra anläggningar.

ISO9001 ISO14001 & UKAS Askalon AB är kvalitet och miljö certifierat av Lloyds i Sverige, Finland och Danmark

Askalon is certified for quality
and environment according
ISO 9001 & ISO 14000
by LQAS

AAA betyg Askalon AB har trippel-A kreditvärdighet och Soliditet