Kvalité och miljö

Askalon kvalitet certifikat ISO 9001 logo från LRQA

Miljö

Personalens hälsa och skydd  skall  hanteras med stor omsorg i syfte att minimera antal sjukdagar. Systematiskt arbete med att minimera risker i verksamheten pågår ständigt och det genomförs årliga kontroller av verksamheten.

Företaget har en drog policy med åtgärdsprogram som appliceras på alla anställda samt inhyrd personal.

Företaget har som ambition att påverka de anställda till ett fysiskt aktivt liv genom olika kampanjer och möjligheter till personlig träning.

Våra leverantörer av produkter och tjänster skall ha liknande kvalitetspolicy och syn på personal.