Kvalité och miljö

Askalon kvalitet certifikat ISO 9001 logo från LRQA

Kvalitet

Askalon  arbetar för att sätta kunden och sina anställda i framsätet. Alla som arbetar med  Askalon skall med stor ödmjukhet förstå sina kunders behov av snabba och korrekta uppgifter.

Det tekniska kunnandet inom företaget säkras genom frekvent kommunikation med personalens olika befattningshavare samt en levande och väl förankrad kompetensmatris.

Varje år genomförs en intern certifiering för alla fast anställda servicetekniker samt servicepartners. Uppföljning av utförda serviceinsatser sker med hjälp av en svarsenkät där kunden kan framföra sina åsikter om utförda arbeten.

Interna revisioner samt avvikelsehantering är viktiga instrument som leder till ett ständigt förbättringsarbete i företaget.

Askalon arbetar för att ha leverantörer som har samma syn på kvalitet och miljö och genomför årligen en kontroll av gällande certifkat mm.