startimage

Nyheter om Askalon AB

Askalon AB förvärvar verksamheten Portabel Vibrationsmätning från Kunnox Oy, Finland.

Askalon AB representerar sedan många år Emerson Process Management division Reliability Solutions i Sverige och Danmark. Bl.a. säljer man utrustning och system för vibrationsmätning inom varumärket CSI, både portabel utrustning och s.k. online-system. I Finland har Askalon enbart marknadsfört och sålt online-system för vibrationsmätning.

 

Aktuella utbildningar

UF-125 AMS/CSI RBMWizard

2016-11-15 -- 2016-11-17
CSI’s RBMWizard och expertprogram är ett värdefullt verktyg som hjälper dig med maskindiagnos och bedömning. Kursen ger de kunskaper du behöver för att ställa in olika parametrar för att få den bästa bedömningen. CSI expertprogrammet innehåller flera tusen analysregler och en stor noggrannhet att lokalisera felbeteende hos maskinen.

UF-111 AMS Device Manager

2016-11-22 -- 2016-11-25
Behandlar handhavandet av underhållssystemet AMS. Fokus ligger på inlärning av användargränssnittet, hantering av taggar (diagnostik, strukturering och historik), konfigurering av automatisk övervakning och kalibrering.

Ventiler, Ventilservice och Vibrationsmätning

Askalon AB arbetar sedan 1973 för att förbättra processindustrins applikationer. Vi är idag ett 60-tal ingenjörer med kompetens inom reglerventiler, ventildiagnostik och vibrationsövervakning. Dessutom har vi egen konstruktion och tillverkning av rörsystem och processmoduler samt ett utbildningscenter med kurser riktade till processindustrin.

Askalon AB, f.d. Peab Process AB representerar bl.a. Fisher reglerventiler, Pentair ventiler och CSi vibrationsystem.
Våra kunder är kärnkraftverk, raffinaderier, pappersbruk och kemiindustri samt kraftverk i Sverige, Danmark och Finland där vi har ett tätt sammarbete med Emerson Process Management.