startimage

Nyheter om Askalon AB

Emerson förvärvar Pentairs Valves & Controls

​Askalon är glada att ha ett nära och långsiktigt samarbete med Emerson i Sverige, Danmark och Finland som nu slutför förvärvet av Pentair Valves and Controls enligt meddelandet från Emerson.
Pentair är kända för ventilfabrikat som Sempell, Keystone, Vanessa, Crosby, KTM, Biffi och sammanförs nu med Emersons varumärken som Fisher, Baumann,  El-O-Matic, Topworks, Tartarini och Bettis.

 

Aktuella utbildningar

UF-125 AMS/CSI RBMWizard

2017-09-26 -- 2017-09-28
CSI’s RBMWizard och expertprogram är ett värdefullt verktyg som hjälper dig med maskindiagnos och bedömning. Kursen ger de kunskaper du behöver för att ställa in olika parametrar för att få den bästa bedömningen. CSI expertprogrammet innehåller flera tusen analysregler och en stor noggrannhet att lokalisera felbeteende hos maskinen.

UF-102 Service av Fisher reglerventiler med Fieldvue DVC

2017-10-02 -- 2017-10-04
Här lär sig deltagaren renovera reglerventiler bestyckade med FIELDVUE DVC. Kursen ger information och kunskap om val av reglerventil och instrument utifrån applikation. Vi behandlar alla moment från renovering av reglerventil till diagnostiktest med ValveLink Mobile med fältkommunikator 475.

UF-105 FIELDVUE Instruments – 475

2017-10-05 -- 2017-10-06
Beskriver grunderna för att kunna genomföra installation, montering, konfigurering och kalibrering av DVC2000/6000 på både linjära och roterande don/ventiler med fältkommunikator 475.

UF-111 AMS Device Manager

2017-10-24 -- 2017-10-27
Behandlar handhavandet av underhållssystemet AMS. Fokus ligger på inlärning av användargränssnittet, hantering av taggar (diagnostik, strukturering och historik), konfigurering av automatisk övervakning och kalibrering.

UF-106 FIELDVUE Instruments – AMS Valvelink

2017-11-06 -- 2017-11-08
Repetition av funktionsbeskrivning, installation och montering av DVC2000/6000 på linjära och roterande don/ventiler. Konfigurering, kalibrering och optimering av lägesställarnas styrparametrar med AMS ValveLink. Kursen vänder sig till tekniker och ingenjörer som ansvarar för installation och
kalibrering av FIELDVUE-relaterade instrument med AMS ValveLink.​

UF-122 Vibrationsanalys II

2017-11-21 -– 2017-11-23  
För erfarna användare som arbetat en längre tid med CSI utrustning.
Denna utbildning är för dig som vill ha djupare kunskaper i frekvensanalys, felbedömning samt maskindiagnos.

UF-112 Fieldvue Instruments - AMS ValveLink SNAP-ON

2017-11-27 -- 2017-11-30
Denna kurs är speciellt utformad för att få det mesta ur diagnostiken på Fisher DVC FIELDVUE. Här går vi igenom hur diagnostiktekniken är uppbygg och hur man använder den mest effektivt i praktiken. Kursen bygger på att du redan är användare och tekniken och har viss grundläggande kunskaper om FISHER DVC FIELDVUE, Intelligent Device Manager (AMS) samt Valvelink Snap-On.

Ventiler, Ventilservice och Vibrationsmätning

Askalon AB arbetar sedan 1973 för att förbättra processindustrins applikationer. Vi är idag ett 60-tal ingenjörer med kompetens inom reglerventiler, ventildiagnostik och vibrationsövervakning. Dessutom har vi egen konstruktion och tillverkning av rörsystem och processmoduler samt ett utbildningscenter med kurser riktade till processindustrin.

Askalon AB är Emerson Local Business Partner för Ventiler och AMS Reliability Services i Sverige, Danmark och Finland. Våra kunder är kärnkraftverk, raffinaderier, pappersbruk och kemiindustri samt kraftverk.

Emerson Acquire Pentair Valves & Controls