startimage

Nyheter om Askalon AB

Industrimässorna 2017 i Malmö 29-30 mars

​Nordens största mötesplats för alla som arbetar med underhållslösningar.
Välkommen att besöka oss i vår monter B.16 på Underhållsteknik.

 
140 kunder deltog i våra AMS Reliability Solution dagar på CCC i Karlstad.

​Intresset var stort när vi drog igång vår kundträff med temat Framtidens Underhåll.
Ett stort tack till er alla som deltog dessa två dagar och såg de inspirerande presentationerna av kunder, Askalon och Emerson.

 

Aktuella utbildningar

UF-111 AMS Device Manager

2017-02-21 -- 2017-02-24
Behandlar handhavandet av underhållssystemet AMS. Fokus ligger på inlärning av användargränssnittet, hantering av taggar (diagnostik, strukturering och historik), konfigurering av automatisk övervakning och kalibrering.

UF-101 Dimensionering och val av reglerventiler

2017-02-27 -- 2017-03-01
Behandlar tillvägagångssättet för val och dimensionering av reglerventiler och ställdon. Vi använder genomgående Fishers dokumentation och beräkningsprogram men kursens basinformation gäller alla fabrikat av reglerventiler. Kursen behandlar likaså val av nödvändig tilläggsutrustning som lägesregulatorer, boostrar mm. ​

UF-103 Service Fisher reglerventiler

​2017-02-28 -- 2017-03-02
För Dig som ansvarar för service på reglerventiler. Du får lära Dig knepen som gör arbetet snabbare och resultatet bättre.

UF-121 AMS/CSI Vibrationsanalys I

​2017-03-15 -- 2017-03-16
Riktar sig till inspektörer som arbetat med CSi system
eller liknande system och vill lära sig grunderna i vibration.
UF-121 är en grundkurs som berör grunderna i maskinvibrationer
och frekvensanalys. Kursen innehåller
praktiska övningar och praktikfall från diverse sorters
maskiner.

UF-105 FIELDVUE Instruments – 475

2017-03-27 -- 2017-03-28
Beskriver grunderna för att kunna genomföra installation, montering, konfigurering och kalibrering av DVC2000/6000 på både linjära och roterande don/ventiler med fältkommunikator 475.

UF-106 FIELDVUE Instruments – AMS Valvelink

2017-03-29 -- 201-03-31
Repetition av funktionsbeskrivning, installation och montering av DVC2000/6000 på linjära och roterande don/ventiler. Konfigurering, kalibrering och optimering av lägesställarnas styrparametrar med AMS ValveLink. Kursen vänder sig till tekniker och ingenjörer som ansvarar för installation och
kalibrering av FIELDVUE-relaterade instrument med AMS ValveLink.​

UF-132 AMS CSi 6500 online grundkurs

2017-04-04 -- 2017-04-06
Berör främst handhavandet av CSi 6500-systemet, vibrationslära och den grundläggande terminologin relaterat till systemet. Som elev får man insikt om hur systemet är uppbyggt, dess komponenter och hur vidare man använder monitor och avläser spektrum och trenddata. Kursen riktar sig till användare samt inspektörer av CSi’s online system 6500.

UF-106 FIELDVUE Instruments – AMS Valvelink

2017-05-08 --2017-05-10
Repetition av funktionsbeskrivning, installation och montering av DVC2000/6000 på linjära och roterande don/ventiler. Konfigurering, kalibrering och optimering av lägesställarnas styrparametrar med AMS ValveLink. Kursen vänder sig till tekniker och ingenjörer som ansvarar för installation och kalibrering av FIELDVUE-relaterade instrument med AMS ValveLink.

UF-107 FIELDVUE Diagnostic – Utvärdering av diagnostik

2017-05-11 -- 2017-05-12
Lär ut nödvändiga kunskaper för att kunna utföra och utvärdera AMS ValveLinkdiagnostik. Dessutom beskrivs avancerat användande av larmhantering, offline- och onlinediagnostik för felsökning och analys av reglerventiler och instrument. Denna kurs riktar sig till tekniker och ingenjörer som använder och arbetar med AMS ValveLink.

Ventiler, Ventilservice och Vibrationsmätning

Askalon AB arbetar sedan 1973 för att förbättra processindustrins applikationer. Vi är idag ett 60-tal ingenjörer med kompetens inom reglerventiler, ventildiagnostik och vibrationsövervakning. Dessutom har vi egen konstruktion och tillverkning av rörsystem och processmoduler samt ett utbildningscenter med kurser riktade till processindustrin.

Askalon AB, f.d. Peab Process AB representerar bl.a. Fisher reglerventiler, Pentair avstängningsventiler och säkerhetsventiler samt CSi vibrationsystem.
Våra kunder är kärnkraftverk, raffinaderier, pappersbruk och kemiindustri samt kraftverk i Sverige, Danmark och Finland där vi har ett tätt sammarbete med Emerson Automation Solutions.