startimage

Nyheter om Askalon AB

Askalon AB förvärvar Erichs Armatur ventilverksamhet

​Askalon AB har tecknat ett avtal med Erichs Armatur, numera AUMA Scandinavia AB, om att förvärva Erichs ventilverksamhet den 1 jan 2018.

I förvärvet ingår säljorganisation och ventilservice inkl. 1000 kvm servicecenter i Västervik samt lager av ca 2000 ventiler och ställdon i Malmö. Totalt flyttar ca 20 anställda med stor erfarenhet över från Erichs till Askalon.

 

 
Emerson Transfer Pentair Valves Controls to Askalon AB

Askalon now represents Valves, Actuators and Service for Sempell, Keystone, Neotecha, Crosby, Vanessa, Clarkson, KTM and many others​​

On April 28, 2017, Emerson purchased the Valves & Controls business unit from Pentair. The combined portfolio offers you access to the largest selection in control valves, pressure management, isolation valves such as triple offset, butterfly, gate, globe, ball and check valves, in addition to actuation technologies. These include industry-leading product brands such as Sempell, Keystone, Neotecha, Crosby, Vanessa, Clarkson, KTM and many others. As part of the integration efforts, we have made changes in the representation of some product lines, specifically in the Pressure Management and Isolation Valve categories.

We are pleased to announce that effective 1 August ASKALON AB is your new provider for former Pentair Valves & Controls products and support for all industries in Sweden except the Nuclear industry. Sempell products and service to the Swedish Nuclear customer will be sold and supported by Askalon AB and Erichs Armatur AB. 

Askalon brings over 43 years of representing Emerson brands like Fisher, Baumann, Topworx, CSI and AMS in the Nordic region. We are confident in their ability to extend these capabilities to support our newly acquired product lines. 

In addition to Askalon Service organization, they have access to Emerson’s enhanced global network of more than 300 service centers to support shut downs, turnarounds, outages and other maintenance needs. 

Please feel free to contact them immediately using the contact details below:

 

ASKALON AB, Nolgårdsvägen 11, 66341 Hammarö, SWEDEN 054-579200 sales@askalon.se 

 

We thank you in advance for your continued support.

The combination of Askalon and Emerson will continue to provide unparalleled support in the region.

We look forward to serving you in the future.

Sincerely, 

Derek Farr

Vice President Sales Europe, Final Control​

 

Aktuella utbildningar

UF-122 Vibrationsanalys II

2018-01-30 -– 2018-02-01  
För erfarna användare som arbetat en längre tid med CSI utrustning.
Denna utbildning är för dig som vill ha djupare kunskaper i frekvensanalys, felbedömning samt maskindiagnos.

UF-111 AMS Device Manager

2018-03-06 -- 2018-03-09
Behandlar handhavandet av underhållssystemet AMS. Fokus ligger på inlärning av användargränssnittet, hantering av taggar (diagnostik, strukturering och historik), konfigurering av automatisk övervakning och kalibrering.

UF-103 Service Fisher reglerventiler

2018-03-19 -- 2018-03-21
För Dig som ansvarar för service på reglerventiler. Du får lära Dig knepen som gör arbetet snabbare och resultatet bättre.

UF-101 Dimensionering och val av reglerventiler

2018-03-22 -- 2018-03-23
Behandlar tillvägagångssättet för val och dimensionering av reglerventiler och ställdon. Vi använder genomgående Fishers dokumentation och beräkningsprogram men kursens basinformation gäller alla fabrikat av reglerventiler. Kursen behandlar likaså val av nödvändig tilläggsutrustning som lägesregulatorer, boostrar mm. ​

UF-106 FIELDVUE Instruments – AMS Valvelink

2018-04-09 -- 2018-04-11
Repetition av funktionsbeskrivning, installation och montering av DVC2000/6000 på linjära och roterande don/ventiler. Konfigurering, kalibrering och optimering av lägesställarnas styrparametrar med AMS ValveLink. Kursen vänder sig till tekniker och ingenjörer som ansvarar för installation och kalibrering av FIELDVUE-relaterade instrument med AMS ValveLink.

UF-107 FIELDVUE Diagnostic – Utvärdering av diagnostik

2018-04-12 -- 2018-04-13 
Lär ut nödvändiga kunskaper för att kunna utföra och utvärdera AMS ValveLinkdiagnostik. Dessutom beskrivs avancerat användande av larmhantering, offline- och onlinediagnostik för felsökning och analys av reglerventiler och instrument. Denna kurs riktar sig till tekniker och ingenjörer som använder och arbetar med AMS ValveLink.

UF-125 AMS/CSI RBMWizard

2018-04-17 -- 2018-04-19
CSI’s RBMWizard och expertprogram är ett värdefullt verktyg som hjälper dig med maskindiagnos och bedömning. Kursen ger de kunskaper du behöver för att ställa in olika parametrar för att få den bästa bedömningen. CSI expertprogrammet innehåller flera tusen analysregler och en stor noggrannhet att lokalisera felbeteende hos maskinen.

Ventiler, Ventilservice och Vibrationsmätning

Askalon AB arbetar sedan 1973 för att förbättra processindustrins applikationer. Vi är idag ett 60-tal ingenjörer med kompetens inom reglerventiler, ventildiagnostik och vibrationsövervakning. Dessutom har vi egen konstruktion och tillverkning av rörsystem och processmoduler samt ett utbildningscenter med kurser riktade till processindustrin.

Askalon AB är Emerson Local Business Partner för Ventiler och AMS Reliability Services i Sverige, Danmark och Finland. Våra kunder är kärnkraftverk, raffinaderier, pappersbruk och kemiindustri samt kraftverk.

Emerson Acquire Pentair Valves & Controls