Remote Diagnostic Center

Askalon Remote Diagnostic Center at Hammarö

Askalon Remote Diagnostic Center

Från Askalon Remote Diagnostic Center för fjärrövervakning så utför vi diagnostik och analys på processindustrins viktigaste maskiner och ventiler via Internet. e-Underhåll!

  • Turbiner Askalon Remote Diagnostic Center
  • Kompressorer
  • Pumpar
  • Pappersmaskiner
  • Diffusörer
  • Kvarnar
  • Ångventiler
  • Matarvattenventiler
  • Ångkonditionering
  • Tryckregleringsventiler

 

 

Vi använder AMS Suite för att utföra både vibrationövervakning och vibrationsanalys på roterande maskiner samt ventildiagnostik och övervakning av ventiler.

Förbindelsen sker genom säker VPN koppling med kryptering genom brandväggar. Ofta använder vi kundernas egna lösningar för fjärruppkoppling.

Fjärrdiagnostiken är ett bra hjälpmedel för industrin att bygga upp sina egna rutiner för tillståndsbaserat eller förebyggande underhåll där man regelbundet en gång i veckan får hjälp av Askalons experter.


Askalon Remote Diagnostic Center

Askalon Remote Diagnostic Center

1. Ring 054-579220 prata med våra tekniker.
2. Klicka på den blå knappen ovan.
3. Uppge koderna i telefon.
4. Nu har vi kontakt via Internet.

Karta