Utbildning AMS Suite

Behandlar handhavandet av underhållssystemet AMS. Fokus ligger på inlärning av användargränssnittet, hantering av taggar (diagnostik, strukturering och historik),konfigurering av automatisk övervakning och kalibrering.

Kontakt

Marie Ögren
054-579211

Dokument

Kampanj