Kurs CSI analysatorer

CSI analysatorer används för att spåra och hitta vibrationer som kan orsaka driftsstopp på processmaskiner som pumpar,fläktar,kompressorer etc

Askalon offererar kurser från grundkurser till avancerade.​

Kontakt

Marie Ögren
054-579211
Kjell Bollman
011-58195

Dokument

Kampanj