Utbildning Vibrationsanalys

Vibrationsövervakning är ett viktig del i ett förebyggande underhåll och Askalon har med sina produkter från Emerson ett mycket heltäckande program.

Askalons kursprogram täcker in alla behov inom processindustrin för att med egen personal klara analyser manuellt och kontinuerligt on-line.​

Kontakt

Marie Ögren
054-579211
Kjell Bollman
011-58195
Anders Hultman
054-579221

Dokument

Kampanj