Maskinbearbetning

Behövs anslutningen modifieras? Askalon löser det i egen verkstad

Vid nykonstruktion och modifieringar av befintliga anläggningar ställs ofta krav på speciallösningar för att kunna ansluta ventiler och processutrustning. Askalon har lång erfarenhet av denna typ av maskinbearbetning. Det kan t ex gälla bygglängdsjusteringar, specialtillverkade rörkomponenter eller att förse utrustning med flänsanslutning.

Kontakt

Gert Andrée
054-579219
Sören Kindlund
054-579218
Per Nordquist
054-579238

Dokument

Kampanjbox