Tillståndsbaserat underhåll med AMS Suite

Reparations- och stilleståndskostnader förorsakade av slitage eller tekniska fel orsakar årligen stora kostnader. Med bra kontroll på anläggningens kondition kan du i tid förutse problemen och planera ditt underhåll. Vi hjälper dig bygga upp system och rutiner för att analysera statusen på ventiler och roterande utrustning och förebygger genom periodiska tillståndskontroller onödiga problem.

Askalon arbetar med flera olika tekniker för förebyggande underhåll, FU, av roterande maskiner:

  • Vibrationsmätning och vibrationsanalys med portabla mätinstrument som CSI2140 maskinanalysator för rondering.
  • Balansering och uppriktning av roterande maskiner som pumpar, fläktar och kvarnar m.m.
  • Vibrationsövervakning online, condition monitoring, för kontinuerlig övervakning av maskindiagnostik med CSI6500
  • Skyddssystem. s.k. trippsystem för turbiner, kompressorer och andra roterande turbo maskiner med CSI6500.
  • Oljeanalys, tribologi av smörjolja för tidig upptäckt av slitage i lager och kuggväxlar med CSI5200 oljelaboratorium.
  • Värmekamera, ir-kamera för värmefotografering av maskinlager och transformatorer m.m.CSI9800.
  • Vibrationsgivare, accelerometrar och beröringsfriagivare och kablar för vibrationsmätning från CTC och CSI.

 

Ventildiagnostik och övervakning av reglerventiler och fältinstrument med AMS Device Manager.

  • Konfigureringsverktyg - För alla "smarta" instrument, transmittrar, mätare, givare och ventiler som kommunicerar med HART eller Foundation Fieldbus.
  • Larm övervakning av reglerventiler, flödesmätare, tryck och temperatur transmittrar m.m.
  • Ventildiagnostik av reglerventiler med pneumatiska ställdon.

Pumphall Stora Enso Skoghall