Ventilservice och ventildiagnostik från Askalon

Askalon erbjuder processindustrin ett vältrimmat samarbete kring ventilservice och underhåll av ventiler. Ventildiagnostik avgör om du behöver montera ner ventilen  för att renovera den på verkstaden eller om man kan göra service jobbet med ventilen i rörledningen.

Inom tillståndsbaserat underhåll så är diagnostik en förutsättning för att bedömma just "tillståndet" på ventilerna så en optimal ventilservice kan göras.

Askalon var en av pionjärerna inom ventildiagnostik redan de första åren på 90-talet då vi började göra diagnostik på Forsmark kärnkraftverk. Idag är använder alla de svenska kärnkraftverken ventildiagnostik antingen med Fieldvue lägesställare och AMS Valvelink eller med en s.k. "Flowscanner".

Ventildiagnostik på Fisher ventil med Fieldvue och AMS Valvelink av Askalon AB

Kontakt

Per Locke
054-579222
Gertrud Turzik
054-579205
Mats Lindgren
070-5868806

Kampanj