Ventiler för processindustrin

Askalon är en av ventilbranschens mer kompletta aktörer. Vi kan tillgodose kunders behov av reglerventiler, säkerhetsventiler och avstängningsventiler och har de erfarenheter och resurser som krävs för att hantera allt från enstaka ventiler och reservdelar till komplexa ventilprojekt.

Kraven från processindustrins olika applikationer varierar. Som partner måste vi därför ha specialistkunskaper inom ett flertal områden för att du som kund alltid ska känna dig trygg i diskussioner kring viktiga projekt.

Askalon har produkter och lösningar för applikationer såväl inom kryogeniskaprocesser som för reglering av överhettad ånga, matarvatten och doseringar av kemikalier. Avancerad reglering av tvåfasflöden, stora trycksänkningar och friblåsningar med ljud och vibrationsproblem är uppgifter som våra ingenjörer optimerar vad gäller utrustning och installation. Höga krav inom industriell standard som PED, ASME, läckageklasser och materialcertifikat tillhör likaså vår vardag.

Emerson acquire Pentair Valves and Controls

Emerson acquire Pentair Valves & Controls

 Fisher reglerventil E-body med 667 pneumatiskt ställdon och Fieldvue DVC6200 ventil lägesställare från Askalon ABVanessa metalltätande on off ventil avstängningsventil handventil med växel eller ställdon från Tyco för Askalon ABCrosby JOS säkerhetsventil övertryck säkerhets ventil från Tyco för Askalon AB