Säkerhetsventiler

Askalon representerar ett brett urval av säkerhetsventiler​ under Emerson omfattande produktportfölj och främst Anderson & Greenwood, Crosby och Whessoe Varec's välkända ventiler för tryckavsäkring. Vi har ventiler för olja & gas, raffinaderier, petrokemi, kemi, pappersbruk, kraftindustri etc. Pentair förfogar även över en unik testanläggning för "live-test" av ångventiler.