Ventillägesställare

​Ventillägesställare används till att förändra en reglerventils öppningsgrad till önskad position så att detta motsvarar de parametrar som behövs för aktuell process såsom flöde, tryck, temperatur etc.

Fisher's lägesställare anses tillhöra de allra bästa på marknaden med avseende på noggrannhet, pålitlighet och kvalité.

Moderna digitala lägesställare använder sig av microprocessorer istället för elektro-pneumatisk styrning som i de äldre konventionella modellerna.

Med Fisher FieldVue digitala lägesställare ingår funktioner som är vida överlägsna vad de äldre analoga och pneumatiska lägesställarna kunde erbjuda. Man kan bl.a få olika avikelse-larm till kontrollsystemet, automatisk konfigurering, kalibrering och tuning samt avancerade diagnostikmöjligheter för förebyggande ventilunderhåll etc.