SEMPELL Ventiler

SEMPELL Ventiler

Sempell i Tyskland utvecklar och producerar smidda högtrycksventiler för ångkonditionering, turbin bypass, avstängningsventiler, VA500 och backventiler för ånga och kondensat även av ångpannor med superkritiska temperaturer i kraftverk.

Sempell säkerhetsventiler includerar högtryckssäkerhetsventiler, reglerade säkerhetsventiler med styrskåp och ventiler för höga flöden. Dessa kan testas och diagnostiseras med SESITEST.

Sempell provides valves for the nuclear industry and has pioneered new technology for pilot-operated pressurizer safety relief valves for new generation nuclear reactors.

För kärnkraftverk så har Sempell utvecklat ny teknik för pilotstyrda säkerhetsventiler för den nya generationens kärnreaktorer.

Kontakta:
Askalon Sweden:    sales@askalon.se

Kontakt

Joachim Nyqvist
054-579217
Fredrik Andrée
054-579241