Tryk reducerings regulatorer

Trykreducerende regulatorer, også kendt som trykreduceringsventiler, er mekaniske enheder, der opnår automatisk trykkontrol uden en ekstern strømkilde. Trykreducerende regulatorer reducerer et højt, ofte varierende indstrømnings tryk til et lavere, stabilt udløbstryk, på trods af varierende strømbehov fra det udstyr, det forsyner. For at imødekomme dette behov dæmper trykreduceringsregulatoren ventilen, hvilket tillader mere strøm, når behovet stiger, og begrænser strømmen, når behovet falder.

Her kan du finde trykreducerende regulatorer til væske, damp eller gas.

Pressure reducing regulator

Any questions?

Anders Praem
Inside Sales Engineer
Phone. 2137 7759

Anders.Praem@askalon.dk

Frank Kirk Hansen
Area Account Manager West
Phone. 4053 6511

Frank.Kirk@askalon.dk

Slawka Pedersen
Inside Sales Manager
Phone. 2137 7702

Slawka.Pedersen@askalon.dk