Ventiler til kraftværker

Askalon ‘s stærkeste område er ventiler til damp, kondensat og fjernvarme. Vi har en lang erfaring med ventilberegninger til højt tryk og temperaturer. Anvendelser er for det meste indenfor regulering af fødevand, reduktion af damptryk og dampkonditionering.

Fjernvarmeopgaver løses ofte med Vanessa-ventiler i kombination med Auma-aktuatorer.

Sikkerhedsventilopgaver på dampkedler og superheatere løses ved hjælp af konventionelle fjederbelastede sikkerhedsventiler, pilotstyrede sikkerhedsventiler eller elektro-pneumatiske sikkerhedsventiler.