Voimalaitos sovellukset

Askalonin vahvin alue on venttiilit korkeapainesiin sovelluksiin kuten esimerkiksi syöttövesi, nuohous, höyrynjäähdytys.

Meillä on pitkä kokemus ja parhaimmat työkalut venttiilien mitoittamiseen ja prosessiolosuhteiden analysointiin.

Kaukolämpösovelluksiin meillä on tarjota esimerkiksi Vanessa™ kolmoisepäkeskeinen venttiili varustettuna Auma toimilaitteella.

Voimalaitosten varoventtiileinä käytetään jousikuormitteista tai apuohjattua Sempell™ tai Crosby™ tuotteita.