Balkmontage

Balkmontage

Askalon kontaktades av en kund som haft problem med att tidigare ställdon inte lever upp till den nogrannhet som krävs. De använder sina egna spjällventiler på grund av den höga processtemperaturen, men ställdonen var av lågprisdesign och orsakade problem med noggrannheten och gick sönder. Kunden har därför tvingats anpassa process och rutiner till utrustningen i stället för tvärtom - utrustningen anpassas till den processdata som önskas.

Vi löser kundens problem genom att leverera ett ställdon som lever upp till kraven så att kunden kan köra det flöde genom rörledningarna och ventilen som behövs. Kunden vill dessutom att ventilen ska kunna monteras ner för att servas utan att behöva montera ner ställdonet också. Ventilen är placerad cirka 2,5 meter över golvet, nära taket. Askalon konstruerade en lösning där ställdonet hängs upp på en balk. Donet följer ventilens rörelser i den mån som behövs med hjälp av spår och glidplattor för att minimera risken för brytningar i kopplingen mellan ventil och ställdon.

Sammanfattningsvis:

• Pålitlighet: Askalons första testinstallation som installerades för tre år sedan har fungerat bra.

• Lönsamhet: Kunden hävdade att om de sparar två sekunders testtid så skulle det betala för projektet.

• Säkerhet: Problemet är att ventilen fastnar. Vårt ställdon är fixerat på en ram vilket gör att ventilen kan lyftas ned utan att ställdonet behöver nedmonteras. Ventilen är monterad på cirka 2,5 meters höjd.

• Hållbarhet: Tidigare ersattes de gamla ställdonen varje månad.

Har du några frågor?

Fredrik Andrée
Process Engineer, Engineering dept.
Tel. 054-57 92 41

Fredrik.Andree@askalon.se

Per Nordquist
Process Engineer, Engineering dept.
Tel. 054-57 92 38

Per.Nordquist@askalon.se

Sören Kindlund
Engineering Manager
Tel. 054-57 92 18

Soren.Kindlund@askalon.se

Ställdon Fisher 2052 strl 1
Lägesställare Fisher DVC2000 AD
Regulator Fisher 67CFR
Ventil Kundens egentillverkade strl DN100
Montagekonsol Askalon kundanpassat balkmontage och axelkoppling
  18/8 Rostfritt

Frågor på produkten?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig och svarar på dina frågor