UF-101 (Course #1300/1350) Dimensionering och val av Fisher reglerventiler

UF-101 (Course #1300/1350) Dimensionering och val av Fisher reglerventiler

Kurs UF-101 består av ett urval av Emersons kurser #1300 och #1350. Vi erbjuder även dessa kurser separat samt på distans.

Kursen UF-101 behandlar tillvägagångssättet för val och dimensionering av reglerventiler och ställdon. Vi använder genomgående Fishers™ dokumentation och beräkningsprogram men kursens basinformation gäller alla fabrikat av reglerventiler.
Kursen behandlar likaså val av nödvändig tilläggsutrustning som lägesregulatorer boostrar etc. Val av rätt reglerventil för applikationen är en av de viktigaste bitarna för att få en väl fungerande reglerkrets.
Erfarenheten från applikationer i industrin visar att en stor del av reglerkretsarnas reglerventiler är feldimensionerade eller av fel typ. Stora pengar finns att hämta om reglerkretsarna optimeras.

Målgrupp: Slutanvändare av våra produkter och tjänster, underhållsingenjörer, instrumentingenjörer, instrumenttekniker, projektingenjörer och processoperatörer

Innehåll:
Översikt olika reglerventilstyper
Presentation av dokumentation
Val av reglerventiler utifrån applikation
Manuell beräkning av Cv/Kv
Fishers beräkningsprogram
Arbete med olika applikationer

Förkunskaper: Deltagarna bör ha regler- och/eller processteknisk bakgrund

Kurslängd: Utbildningen på plats sträcker sig över 3 dagar, distansutbildningen sträcker sig över fyra halvdagar, tis-fred.

För mer information eller anmälan till kurstillfälle, välkommen att kontakta oss.
En anmälan inte är detsamma som en garanterad plats
Maila sales@askalon.se eller ring 054-57 92 00

Har du några frågor?

Frank Beckius
Education Manager
Tel. 054-57 92 36

Frank.Beckius@askalon.se

Joakim Karlsson
Inside Sales Engineer
Tel. 054-57 92 16

Joakim.Karlsson@askalon.se

Marie Ögren
Marketing & Education Coordinator
Tel. 054-57 92 11

Marie.Ogren@askalon.se

Frågor på produkten?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig och svarar på dina frågor