UF-103 (Course #1400) Service Fisher reglerventiler

UF-103 (Course #1400) Service Fisher reglerventiler

Kursen ger kunskaper om de serviceåtgärder som krävs för optimal funktion av Fisher™ reglerventiler. 
Teori och praktik varvas under utbildningen med erfarenheter från mångårigt arbete från processindustrin. 
Kursen baseras på traditionella instrument av typen P/P och E/P.

Målgrupp: Slutanvändare av våra produkter och tjänster, underhålls-, projekt- och instrumentingenjörer, instrumenttekniker, processoperatörer.

Innehåll:
Information om olika reglerventiler
Val av reglerventil utifrån applikation
Renovering av reglerventil, ställdon, lägesregulator P/P och E/P
Injustering och test
Installation i processen
Förebyggande underhåll
Ventildiagnostik
Standardiserade testmetoder

Förkunskaper: Deltagarna bör ha regler- och/eller processteknisk bakgrund

Kurslängd: Utbildningen sträcker sig över 3 dagar


Kontakta oss för mer information eller anmälan till kurstillfälle
En anmälan inte är detsamma som en garanterad plats
Maila sales@askalon.se eller ring 054-57 92 00

Har du några frågor?

Per Locke
Service Manager, Hammarö
Tel. 054-57 92 22

Per.Locke@askalon.se

Marie Ögren
Marketing & Education Coordinator
Tel. 054-57 92 11

Marie.Ogren@askalon.se