UF-108 FIELDVUE Instruments – Påbyggnadskurs Tillståndsbaserat underhåll med PD-nivå och ValveLink

UF-108 FIELDVUE Instruments – Påbyggnadskurs Tillståndsbaserat underhåll med PD-nivå och ValveLink

Påbyggnadskurs till kursen UF-107.
UF-108 är komponerad av ett urval av Emersons kurser med fokus på online-diagnostik.

Kursen avser FIELDVUE™-instrument med mjukvarunivå PD med möjligheten att analysera reglerventiler under drift. Kursen sammanfattar inledningsvis verktygen för AD-diagnostik och larmhantering utfört med ValveLink™. Därefter följer en beskrivning om hur man använder och konfigurerar verktygen för online-diagnostik och felsökning. Vissa moment i kursen utförs med AMS Device Manager.

Målgrupp: Slutanvändare av våra produkter och tjänster, tekniker och ingenjörer som utför eller ansvarar för instrumenttekniskt eller proaktivt tillståndsbaserat underhållrelaterat arbete

Innehåll:
Introduktion till och fullständig beskrivning av PD-diagnostik
Konfigurering och schemaläggning av triggerfunktioner och diagnostiktester
Utförlig beskrivning av de larm som finns för FIELDVUE DVC
Utförlig beskrivning av ValveLink Status Monitor och analys av PD-diagnostik
Felsökning med hjälp av PD-diagnostik
Långtidstrender för ventilfriktion och reglernoggrannhet
AMS Device Manager Alert List
AMS Device Manager AlertTrack SNAP-ON
PD-diagnostik utfört med ValveLink Mobile

Förkunskaper: Deltagarna bör ha regler- och/eller processteknisk bakgrund och genomgången kurs UF-106 alternativt UF-111. Dessutom bör kursdeltagaren ha goda servicekunskaper för reglerventiler och instrument alternativt genomgången kurs UF-103. Genomgången UF-107 är ett krav.

Kurslängd: Utbildningen sträcker sig över 2 dagar

Lämpliga påbyggnadskurser: UF-101

Kontakta oss för mer information eller anmälan till kurstillfälle
En anmälan inte är detsamma som en garanterad plats
Maila sales@askalon.se eller ring 054-57 92 00.

Har du några frågor?

Frank Beckius
Education Manager
Tel. 054-57 92 36

Frank.Beckius@askalon.se

Marie Ögren
Marketing & Education Coordinator
Tel. 054-57 92 11

Marie.Ogren@askalon.se

Frågor på produkten?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig och svarar på dina frågor