UF-111 (Course #7020) AMS Device Manager

UF-111 (Course #7020) AMS Device Manager

AMS Device Manager kan kommunicera med intelligent fältutrustning i form av lägesställare, transmittrar och analysinstrument av olika fabrikat. Mjukvaran utgör en plattform för kommunikation till de flesta förekommande fältinstrumenten och reglerventiler. AMS Device Manager har en moduluppbyggd struktur baserat på antalet anslutna taggnummer. Strukturen ger AMS Device Manager stor flexibilitet för alla, oavsett antalet instrument och fabrikat av fältinstrument. 
Kursens mål är att ge dig som deltagare kunskaper i hur man hanterar de olika modulerna i AMS Device Manager. Fokus ligger på inlärning av användargränssnittet, hantering av taggar (diagnostik, strukturering och historik), konfigurering av automatisk övervakning och kalibrering.

Målgrupp: Underhålls- och instrumentingenjörer, instrumenttekniker, processoperatörer

Innehåll: Kursen ges i önskat antal kursmoduler

Kursmodul 1: Konfigurera och använda AMS Device Manager

 • Databas-, och tagghantering
 • Att använda fältkommunikator med AMS Device Manager
 • Sök-, och navigeringsfunktioner i AMS Device Manager
 • Audit Trail händelselogg
 • Calibration Assistant för kalibrering
 • Alert Monitor för systemlarm

Kursmodul 2: Systemadministration

 • AMS Device Manager systemöversikt
 • Installera AMS Device Manager Server Plus Standalone
 • Att starta AMS Device Manager för första gången
 • Konfigurera gränssnitt med Network Communication Interface
 • Databashantering i AMS Device Manager
 • Installera ett distribuerat system
 • Installera Device Types från media

Kursmodul 3: SNAP-ON™-applikationer

 • AMS ValveLink® SNAP-ON Application – grundläggande kunskaper
 • MV Engineering Assistant SNAP-ON
 • QuickCheck™ SNAP-ON
 • AMS Device Manager OPC Server och Matrikon OPC Explorer
 • AMS Device Manager Web Services
 • AlertTrack™ SNAP-ON
 • Wireless SNAP-ON
 • Förkunskaper: Deltagarna bör ha regler- och/eller processteknisk bakgrund samt PC-vana

Kurslängd: De tre kursmodulerna sträcker sig totalt över 4 dagar.

Kontakta oss för mer information eller anmälan till kurstillfälle.
Maila sales@askalon.se eller ring 054-57 92 00

Har du några frågor?

Frank Beckius
Education Manager
Tel. 054-57 92 36

Frank.Beckius@askalon.se

Johan Mederyd
IT/System Engineer
Tel. 054-57 92 28

Johan.Mederyd@askalon.se

Marie Ögren
Marketing & Education Coordinator
Tel. 054-57 92 11

Marie.Ogren@askalon.se