Reglerventiler

Reglerventilen är en kritisk del av styrslingan. Reglerventilen hanterar en strömmande vätska, som gas, ånga, vatten eller kemiska föreningar för att kompensera för belastningsstörningen och håller den reglerade processvariablen så nära det önskade börvärdet som möjligt.

Har du några frågor?

Erik Rune
Inside Sales Engineer
Tel. 054-57 92 31

Erik.Rune@askalon.se

Fredrik Andrée
Inside Sales Engineer
Tel. 054-57 92 41

Fredrik.Andree@askalon.se

Joakim Karlsson
Inside Sales Engineer
Tel. 054-57 92 16

Joakim.Karlsson@askalon.se

Magnus Dahlén
Senior Technical Manager
Tel. 054-57 92 26

Magnus.Dahlen@askalon.se

Martin Pettersson
Inside Sales Engineer
Tel. 054-57 92 40

Martin.Pettersson@askalon.se

Ove Björkman
Operations Manager
Tel. 054-57 92 10

Ove.Bjorkman@askalon.se