Pilotstyrda säkerhetsventiler

Säkerhetsventiler för användning i ånga, gas och flytande medier. Med ett maximalt arbetstryck upp till cirka 98 % procent av inställt öppningstryck, vilket gör det möjligt att köra processen vid högre tryck och därigenom öka effektiviteten. Dessa huvudventiler och pilotventiler levereras i flera material.

Anderson Greenwood pilot operated pressure relief valves

Har du några frågor?

Fredrik Andrée
Solution Seller
Tel. 054-57 92 41

Fredrik.Andree@askalon.se

Joachim Nyqvist
Solution Seller
Tel. 054-57 92 17

Joachim.Nyqvist@askalon.se