Växlingsventil för dubbla säkerhetsventiler

När det finns behov av underhåll av en ventil som är under drift går det att använda två säkerhetsventiler som monteras på en växlingsventil. Denna väljer vilken av de två ventilerna som skyddar processen och frigör den andra för renovering eller underhåll.

Safety selector valve

Har du några frågor?

Fredrik Andrée
Solution Seller
Tel. 054-57 92 41

Fredrik.Andree@askalon.se

Joachim Nyqvist
Solution Seller
Tel. 054-57 92 17

Joachim.Nyqvist@askalon.se