Slidventiler

Vi har slid- och kilslidsventiler för såväl allmänna applikationer som till höga temperaturer och höga tryck. Vi erbjuder ett brett sortiment av högpresterande ventiler för att hjälpa dig att kontrollera dina processer mer effektivt. I vår stora produktportfölj finns slidventiler med fast, elastisk eller fjädrande kil/slid, med stigande eller icke stigande spindel. DN upp till 1500, PN upp till PN720 beroende på ventiltyp. Både DIN- och ASME-utföranden.

 

 

Gate valves fråm Sempell and Fasani

Har du några frågor?

Bernhard Witzelsteiner
Account Manager
Mob. 070 378 83 35

Bernhard.Witzelsteiner@askalon.se

Fredrik Ekeroth
Solution Seller
Tel. 054-57 92 06

Fredrik.Ekeroth@askalon.se

Linda Grönqvist
Solution Seller
Tel. 040-33 02 32

Linda.Gronqvist@askalon.se

Patrik Andreasson
Account Manager
Mob. 072 222 76 31

Patrik.Andreasson@askalon.se