Regulatorer för tankar

Tank blanketing, Pad & de-Pad, eller fritt översatt kvävgaskudde, är en process och praxis att täcka ytan på en lagrad vara, vanligtvis en vätska, med en inert gas. Om den varan är flyktig eller giftig, kan kvävgaskudden förhindra att den skadar personal, utrustning eller miljön. När varan är ett livsmedel eller annat ämne, skyddar kvävgaskudden den från oxidation eller kontaminering genom exponering för luft eller fukt.

I de flesta fall är kvävgaskudden rent, torrt kväve men andra gaser kan också förekomma. Kvävgaskudden kan förhindra vätskor från att förångas till atmosfären och kan hålla tankens ångutrymme över en brandfarlig eller brännbar vätska för att minska potentiell antändning under pumpning.

Fisher tank blanketing regulators

Har du några frågor?

Joachim Nyqvist
Solution Seller
Tel. 054-57 92 17

Joachim.Nyqvist@askalon.se

Joakim Karlsson
Solution Seller
Tel. 054-57 92 16

Joakim.Karlsson@askalon.se

Kenneth Olsson
Account Manager
Tel. 054-57 92 04

Kenneth.Olsson@askalon.se