Elektropneumatiska lägesställare

Ventillägesställare används till att förändra en reglerventils öppningsgrad till önskad position så att detta motsvarar de parametrar som behövs för aktuell process såsom flöde, tryck och temperatur.

Fishers™ lägesställare anses tillhöra de allra bästa på marknaden med avseende på noggrannhet, pålitlighet och kvalité. Elektropneumatiska lägesställare har en inbyggd integrerad elektropneumatisk omvandlare.

Fisher electro pneumatic positioner

Har du några frågor?

Erik Rune
Solution Seller
Tel. 054-57 92 31

Erik.Rune@askalon.se

Joakim Karlsson
Solution Seller
Tel. 054-57 92 16

Joakim.Karlsson@askalon.se

Jörgen Sundin
Solution Seller
Tel. 054-57 92 12

Jorgen.Sundin@askalon.se

Kenneth Olsson
Account Manager
Tel. 054-57 92 04

Kenneth.Olsson@askalon.se

Martin Pettersson
Solution Seller
Tel. 054-57 92 40

Martin.Pettersson@askalon.se

Niklas Pettersson
Account Manager
Tel. 054-57 92 09

Niklas.Pettersson@askalon.se

Patrik Andreasson
Account Manager
Mob. 072 222 76 31

Patrik.Andreasson@askalon.se

Per Locke
Service Manager, Hammarö
Tel. 054-57 92 22

Per.Locke@askalon.se