Pneumatiska lägesställare

Ventillägesställare används till att förändra en reglerventils öppningsgrad till önskad position så att detta motsvarar de parametrar som behövs för aktuell process som flöde, tryck, temperatur.

Fishers™ lägesställare anses tillhöra de allra bästa på marknaden med avseende på noggrannhet, pålitlighet och kvalité. Konventionella pneumatiska lägesställare matas med en pneumatisk insignal som sedan omvandlas till utsignal till ventilens ställdon.​

Fisher pneumatic positioner

Har du några frågor?

Erik Rune
Inside Sales Engineer
Tel. 054-57 92 31

Erik.Rune@askalon.se

Joakim Karlsson
Inside Sales Engineer
Tel. 054-57 92 16

Joakim.Karlsson@askalon.se

Jörgen Sundin
Spare Part Sales
Tel. 054-57 92 12

Jorgen.Sundin@askalon.se

Kenneth Olsson
Key Account Manager
Tel. 054-57 92 04

Kenneth.Olsson@askalon.se

Martin Pettersson
Inside Sales Engineer
Tel. 054-57 92 40

Martin.Pettersson@askalon.se

Niklas Pettersson
West Area Sales Manager
Tel. 054-57 92 09

Niklas.Pettersson@askalon.se

Patrik Andreasson
North Area Sales Manager
Mob. 072 222 76 31

Patrik.Andreasson@askalon.se

Rickard Andersson
South Area Sales Manager
Tel. 040-33 02 34

Rickard.Andersson@askalon.se