Pneumatiska lägesställare

Ventillägesställare används till att förändra en reglerventils öppningsgrad till önskad position så att detta motsvarar de parametrar som behövs för aktuell process som flöde, tryck, temperatur.

Fishers™ lägesställare anses tillhöra de allra bästa på marknaden med avseende på noggrannhet, pålitlighet och kvalité. Konventionella pneumatiska lägesställare matas med en pneumatisk insignal som sedan omvandlas till utsignal till ventilens ställdon.​

Fisher pneumatic positioner

Har du några frågor?

Erik Rune
Solution Seller
Tel. 054-57 92 31

Erik.Rune@askalon.se

Joakim Karlsson
Solution Seller
Tel. 054-57 92 16

Joakim.Karlsson@askalon.se

Jörgen Sundin
Solution Seller
Tel. 054-57 92 12

Jorgen.Sundin@askalon.se

Kenneth Olsson
Account Manager
Tel. 054-57 92 04

Kenneth.Olsson@askalon.se

Martin Pettersson
Solution Seller (parental leave)
Tel. 054-57 92 40

Martin.Pettersson@askalon.se

Niklas Pettersson
Account Manager
Tel. 054-57 92 09

Niklas.Pettersson@askalon.se

Patrik Andreasson
Account Manager
Mob. 072 222 76 31

Patrik.Andreasson@askalon.se

Rickard Andersson
Account Manager
Tel. 040-33 02 34

Rickard.Andersson@askalon.se