Vonk - Ventiler för olja- och gasindustri

Vonk™ har byggt upp ett rykte för högkvalitativ, tekniskt avancerad ventildesign inom olje- och gasindustrin.

Vonk reglerventiler är baserade på en innovativ styrventilprincip, vilken ger hög prestanda och reducerade driftskostnader, samtidigt som våra kunders krav på allt strängare säkerhets-, buller- och utsläppskrav uppfylls. Vonk reglerventiler erbjuder tillförlitlig flödesreglering och högtrycksfall för slipmedel i uppströms olje- och gasapplikationer.

Den roterande skivans konstruktion förhindrar det flytande mediet att komma i direkt kontakt med ventilsätet. Detta ökar hållbarheten och minskar underhålls- och reparationsfrekvensen vilket är ett viktigt krav för verk som bearbetar hårda material som råolja.

Vonk