Askalon sähköinen lukitusventtiili

Pneumaattisilla toimilaitteilla on kolme eri toimintoa paineilman katketessa: kiinni, viimeisin asento tai auki. Jousikäyttöisten kalvotoimilaitteiden turvasuunnat kiinni ja auki ovat jousen turvasuunnan ohjaamia. Viimeisimpään asentoon jääminen paineilman kadotessa voidaan toteuttaa Fisherin 167DA lukitusventtiilillä.

Kaksitoimisten sylinteritoimilaitteiden kanssa käytetään Fisher 377 -lukitusventtiiliä. Mikäli halutaan turvasuunnan olevan kiinni tai auki, toimilaite tarvitsee paineakun tai vastaavan lisäilmasäiliön.

Askalon on kehittänyt sähköisen lukituslaitteen signaalin katkeamista varten, ja sitä voidaan käyttää kalvo- ja sylinteritoimilaitteissa. Se käyttää signaalin katkeamiseen reagoivaa relettä ja magneettiventtiliä. Kytkeytymisaika on sama kuin asennoittimen toiminta-aika.
Suurin suositeltu käyttölämpötila on 60°C.

Askalon electric lock device

Any questions?

Risto Wallin
Country Manager Askalon Finland, Key Account Manager Nuclear
Phone. 0207 416 209
Mob. 0400 448 248

Risto.Wallin@askalon.fi