Säiliö ja varastointilaitteet

Nestekaasun ja vedettömän ammoniakin virtauksen hallintaan. Sulkuun, ylivirtaukseen tai takaiskuun varastoinnissa/kuljetuksessa, varastotankeissa/säiliöissä sekä putkistoissa.

Sisäiset-, varo-, hätäpysäytys-, istukka-, kulma-, siirto- ja ohitusventtiilit asennettuna paineastioiden sisäänmeno tai ulostuloihin sekä putkistoihin.

Bulk storage and transport equipment

Any questions?

Anne Keto
South Area Sales Manager
Mob. 040 668 8648

Anne.Keto@Askalon.fi

Joonas Jägerroos
Inside Sales Engineer
Mob. 040 610 4439

Joonas.Jagerroos@askalon.fi