Toiminnallinen turvallisuus

Toiminnallisessa turvallisuudessa keskitytään vähentämään laitteen tai järjestelmän riskitasoa. Tämä tehdään tunnistamalla mahdollisesti vaaralliset olosuhteet ja mahdollistamalla korjaavat toimet onnettomuuden vaikutusten välttämiseksi tai vähentämiseksi. Se perustuu aktiiviseen, automaattiseen turvallisuustekniikkaan, joka reagoi mahdolliseen vaaratilanteeseen.

IEC 61508:n määritelmän mukaan toiminnallinen turvallisuus tarkoittaa ettei ole fyysisen vamman tai ihmisten terveydelle aiheutuvan vahingon riskiä joka voidaan hyväksyä, joko suoraan tai epäsuorasti, omaisuudelle tai laitteille aiheutuvien vahinkojen seurauksena.

Askalon toimittaa kolmansien osapuolten toimesta, IEC 61508:n mukaisesti, sertifioituja tuotteita ja niiden yhdistelmiä. Valmistajan sertifioimat teknikot varmistavat, että kaikki työt täyttävät IEC 61508 & 61511:n vaatimukset.

SIL on termi, joka tarkoittaa Safety Integrity Level (turvallisuuden eheystaso). Sitä käytetään useimmissa toiminnallista turvallisuutta koskevissa standardeissa, mukaan lukien useat alakohtaiset standardit.

Turvavälineistetty järjestelmä (SIS) on yhden tai useamman turvavälineistetyn toiminnon (SIF) toteutus. SIS koostuu mistä tahansa, yhden tai useamman anturin, logiikan ja toiminnallisten komponenttien yhdistelmästä. SIS:ssä on yleensä useita turvallisuustoimintoja, joilla on erilaiset turvallisuuden eheystasot (SIL), joten sitä ei kannata kuvata yhdellä SIL-tasolla. SIS järjestelmän komponenteilla on yleisesti ilmoitettu SIL-luku, joka ilmoittaa kyseisen komponentin mahdollista vikaantumistiheyttä. Komponenttien vikaantumisluvuilla ja toimilla tehdään laskelma jolla voidaan osoittaa mihin SIL-luokkaan järjestelmä on hyväksyttävissä kussakin turvallisuustoiminnossa.

Katso turvallisuusautomaatiolaitteet osoitteessa exida.com

 

Functional safety SIL and SIS Askalon

Any questions?

Aleksei Seleznev
Inside Sales Engineer
Phone. 040 530 2017

Aleksei.Seleznev@askalon.fi

Jani Collan
Key Account Manager
Mob. 040 702 8711

Jani.Collan@askalon.fi

Jani Ilmaniemi
Key Account Manager Nuclear
Phone. 0207 416 203
Mob. 040 502 1461

Jani.Ilmaniemi@askalon.fi

Tommi Penttilä
Sales Manager Conventional Power
Phone. 0207 416 208

Tommi.Penttila@askalon.fi