Ventiler, ventilservice och ventildiagnostik sedan 1973

Askalon warehouse

Vi vet att en snabb leverans kan vara avgörande för verksamheten. Askalon har ett stort lokalt lager vid vårt huvudkontor på Hammarö utanför Karlstad. Vi lagerför såväl enkla som avancerade produkter för snabb leverans.

Emerson

Askalon är Emerson Local Business Partner. Vi är en av ventilbranschens mer kompletta aktörer och kan tillgodose kunders behov av regler-, säkerhets- och avstängningsventiler med mer.

Askalon remote valve diagnostic

Vi var en av pionjärerna inom ventildiagnostik. Redan under tidigt 90-tal började vi med diagnostik på Forsmark kärnkraftverk. Askalon utför diagnostik och analys på processindustrins viktigaste maskiner och ventiler via internet.

Askalon har förtroendet att vara den svenska och danska leverantören för tyska VAG Groups ventiler. Tack vare det har vi breddat vårt ventilutbud med produkter till vatten- och avloppsindustrin.

Steam condition station

Här finns inga gränser

Askalon har kompetens och resurser att utföra hela konstruktionen från flödesberäkningar, hållfasthet och tryckkärlsdimensionering till CAD-ritning för tillverkning, svetsning och montage.

Forsmark is one of Askalon´s customers

Med Askalon som leverantör har du en partner som klarar hela projektet. Våra kunder är bland annat kärnkraftverk, raffinaderier, pappersbruk, kemiindustri och kraftverk.

Askalon education

Askalon tar ett samlat grepp kring hela processkedjan. Genom ett rikt utbud av utbildningar och seminarier erbjuds dessutom möjligheter till en kontinuerlig kompetensutveckling av våra kunders tekniker.

Askalon valve service

Vi kan service

Askalon är ett av de större servicebolagen med kapacitet upp till hundra servicetekniker för service av säkerhetsventiler, reglerventiler, avstängningsventiler, lägesställare och ställdon.