Ventiler, ventilservice och ventildiagnostik sedan 1973

Vi erbjuder processindustrin ett vältrimmat samarbete kring ventilservice och underhåll av ventiler, såväl på plats hos dig som kund som i någon av våra verkstäder. Vi arbetar inom hela processindustrin.

KTM-ventiler

Askalon är Emerson Local Business Partner. Vi är en av ventilbranschens mer kompletta aktörer och kan tillgodose kunders behov av reglerventiler, säkerhetsventiler och avstängningsventiler.

Vi var en av pionjärerna inom ventildiagnostik. Redan under tidigt 90-tal började vi med diagnostik på Forsmark kärnkraftverk. Askalon utför diagnostik och analys på processindustrins viktigaste maskiner och ventiler via internet.

Metallsvarv

Vi har en egen avdelning för engineering med uppgift att konstruera och bygga processavsnitt. Med kundens krav som utgångspunkt tar vi fram konstruktionsförslag med hänsyn till flöde, tryck och temperatur.

Ett nära samarbete med Auma Scandinavia

Genom förvärvet av ventilorganisation och ventilservice i Västervik från Erichs Armatur har Askalon i dag ett nära samarbete med Auma. Askalon lagerför bland annat cirka 2000 avstängnings- och högtrycksventiler i gemensamma lokaler med Auma Scandinavia i Malmö. Dessa ventiler är förberedda att utrustas med Auma elektriska ställdon. Askalon servicecenter i Västervik har dessutom en lång erfarenhet av service på ventiler med elektriska ställdon och samarbetar med Auma Scandinavia som expertis.

Ventilservice av Askalon

Vi kan service

Askalon är ett av de större servicebolagen med kapacitet upp till hundra servicetekniker för service av säkerhetsventiler, reglerventiler, avstängningsventiler, lägesställare och ställdon.

Forsmark är en av Askalons kunder

Med Askalon som leverantör har du en partner som klarar hela projektet. Våra kunder är bland annat kärnkraftverk, raffinaderier, pappersbruk, kemiindustri och kraftverk.

Utbildning på Askalon

Askalon tar ett samlat grepp kring hela processkedjan. Genom ett rikt utbud av utbildningar och seminarier erbjuds dessutom möjligheter till en kontinuerlig kompetensutveckling av våra kunders tekniker.

Här finns inga gränser

Askalon har kompetens och resurser att utföra hela konstruktionen från flödesberäkningar, hållfasthet och tryckkärlsdimensionering till CAD-ritning för tillverkning, svetsning och montage.