Våra varumärken

Askalon är Emerson Local Business Partner för ventiler i Sverige, Danmark, Finland och Island. Genom Emersons uppköp av Valves & Controls från Pentair har Askalon ett komplett utbud av ventiler, ställdon och service. Vi representerar alla typer av ventiler som regler-, avstängnings-, tryck- och säkerhetsventiler, gasregulatorer, ventillägesställare och ställdon. Vi är också VAG Group:s representant i Sverige och Danmark.

Askalon har produkter och lösningar för applikationer såväl inom kryogeniska processer som för reglering av överhettad ånga, matarvatten och doseringar av kemikalier. Avancerad reglering av tvåfasflöden, stora trycksänkningar och friblåsningar med ljud och vibrationsproblem är uppgifter som våra ingenjörer optimerar vad gäller utrustning och installation.

Fisher
Keystone
Sempell
Neotecha
Crosby
AndersonGreenwood
Logotype Pentair Südmo
Cash valve