Crosby - Ledande säkerhetsventiler

​Crosby pressure safety relief valves

Crosby™ säkerhetsventiler har varit ledande inom övertryckssäkerhet i över 140 år. De direktfjäderstyrda säkerhets- och tryckavlastningsventilerna är bland världens mest använda för olje- och gasproduktion och raffinering, petrokemisk och kemisk bearbetning samt konventionell kraft och kärnkraft.

Crosby tryckavlastningsventiler upprätthåller branschens mest omfattande och kapabla flödesanläggningar för provning i luft, ånga och vatten.

Crosby