Crosby - Ledande säkerhetsventiler

​Crosby pressure safety relief valves

Crosby™ säkerhetsventiler har varit ledande inom övertryckssäkerhet i över 140 år. De direktverkande, fjäderbelastade säkerhets- och tryckavlastningsventilerna är bland världens mest använda för olje- och gasproduktion och raffinering, petrokemisk och kemisk bearbetning samt konventionell kraft och kärnkraft.

Crosby säkerhetsventiler upprätthåller branschens mest omfattande och kapabla flödesanläggningar för provning i luft, ånga och vatten.

Crosby

Har du några frågor?

Joachim Nyqvist
Solution Seller
Tel. 054-57 92 17

Joachim.Nyqvist@askalon.se

Kenneth Olsson
Account Manager
Tel. 054-57 92 04

Kenneth.Olsson@askalon.se