Ångkonditioneringsstationer

Ångreducering och tryckreducering utan ljudproblem.

Då ångreduceringen i en reglerventil resulterar i höga volymflöden leder detta ofta till höga ljudnivåer. Ljudnivån kan reduceras genom att installera en "in-line ljuddämpare" - diffusör. Askalon använder industriella standardmetoder för att beräkna ljudnivån och konstruerar efter detta en lösning innehållande reglerventil och diffusör för att möta kundens ljudkrav.


 

Askalon steam conditioning stations

Har du några frågor?

Fredrik Andrée
Process Engineer, Engineering dept.
Tel. 054-57 92 41

Fredrik.Andree@askalon.se

Sören Kindlund
Engineering Manager
Tel. 054-57 92 18

Soren.Kindlund@askalon.se