Produkter kända för prestanda och tillförlitlighet

Askalon är en av ventilbranschens mer kompletta aktörer. Vi kan tillgodose kunders behov av reglerventiler, säkerhetsventiler och avstängningsventiler och har de erfarenheter och resurser som krävs för att hantera allt från enstaka ventiler och reservdelar till komplexa ventilprojekt.

Vi konstruerar specialventiler, anpassar svetsändar och konor i olika rörmaterial och standarder. Vi tillverkar strypskivor och diffusörer, ångkylare och ljuddämpare för många applikationer inom ånga, gas och vätskor.

Vi har ett stort lokalt lager vid vårt huvudkontor på Hammarö utanför Karlstad. Vi lagerför såväl enkla som avancerade produkter för snabb leverans.