Ångkylning

Problemfri reglering av ångtemperatur.
Kyldysor används i olika applikationer för att reducera temperaturen på överhettad ånga ner till strax över mättnadstemperatur eller annan önskad nivå. Med ånga som är nära mättnadstemperatur är det möjligt att återvinna en stor del av den energi som användes vid förångningen. Effektiv och precis kylning är därför viktig för att få hög effektivitet i värmeöverföringsprocesser men också för att skydda utrustning nedströms från höga temperaturer.

Ångkylare finns till tillgängliga för installation i rörledningar från DN 25 till DN 1500 (NPS 1 till NPS 60).
Askalon konstruerar den effektivaste lösningen med såväl reglerventil som kyldysa för att möta kraven från kundens applikation.​

Water ring nozzle

Har du några frågor?

Fredrik Andrée
Process Engineer, Engineering dept.
Tel. 054-57 92 41

Fredrik.Andree@askalon.se

Per Nordquist
Process Engineer, Engineering dept.
Tel. 054-57 92 38

Per.Nordquist@askalon.se

Sören Kindlund
Engineering Manager
Tel. 054-57 92 18

Soren.Kindlund@askalon.se