Fisher - Reglerventiler

Fisher flow control technologies

​Fisher™ reglerventiler och regulatorer är kända för sin kvalitet och reglernoggrannhet.

Fisher reglerventiler och självverkande regulatorer används i många olika industriella applikationer inom processindustrin där noggrann kontroll och prestanda krävs. Fishers ventiler passar för ångtryck och temperaturkontroll, petrokemisk vätska och gas.

Fisher