Askalon är en del av Momentum Group

Askalon är sedan juni 2023 en del av börsnoterade Momentum Group som har rötter i en drygt 100-årig framgångsrik företagskultur med ursprung i Bergman & Beving.

Momentum Group driver, utvecklar och förvärvar framgångsrika hållbara företag i Norden genom ett aktivt ägande med ett decentraliserat resultat- och affärsansvar. Gruppen består av ett antal företag som tillsammans utgör en av Nordens ledande leverantörer av industrikomponenter, industriservice och andra relaterade tjänster inom industrisektorn.

Mer om Momentum Group.

Askalon är en del av börsnoterade Momentum Group