Functional safety enligt IEC 61508 & IEC 61511

Functional safety handlar om att minska risknivån i en enhet eller ett system genom att identifiera potentiellt farliga förhållanden och möjliggöra åtgärder för att undvika eller minska effekterna av en olycka. Det är beroende av aktiv, automatisk säkerhetsteknik för att reagera på en potentiellt farlig situation.

IEC 61508 definierar Functional safety som frihet från oacceptabel risk för fysisk skada eller skador på människors hälsa, antingen direkt eller indirekt till följd av skador på egendom eller utrustning.

Askalon levererar produkter och slutelementfunktioner certifierade enligt IEC 61508 av olika tredje parter. Certifierade tekniker ser till att allt arbete uppfyller kompetenskraven i IEC 61508 & 61511.

SIL är en term som betyder Safety Integrity Level. Den används i de flesta funktionssäkerhetsstandarder inklusive flera branschspecifika standarder. Safety Instrumented System (SIS) är en implementering av en eller flera säkerhetsinstrumenterade funktioner (SIF). Ett SIS består av valfri kombination av en eller flera sensorer, logiklösare och slutliga element. Ett SIS har vanligtvis ett antal säkerhetsfunktioner med olika säkerhetsintegritetsnivåer (SIL) så det är bäst att undvika att beskriva det med en enda SIL.

Se utrustningen på Exida.com eller annan certifierande tredje part.

 

Functional safety SIL and SIS Askalon

Har du några frågor?

Erik Rune
Solution Seller
Tel. 054-57 92 31

Erik.Rune@askalon.se

Fredrik Ekeroth
Solution Seller
Tel. 054-57 92 06

Fredrik.Ekeroth@askalon.se

Joachim Nyqvist
Solution Seller
Tel. 054-57 92 17

Joachim.Nyqvist@askalon.se

Niklas Pettersson
Account Manager
Tel. 054-57 92 09

Niklas.Pettersson@askalon.se