Neotecha - Kemikalieventiler

Neotecha Superior valves and fittings

Neotechas™ ventiler är världskända för sin tillförlitlighet i de mest avancerade applikationerna för gjutningsteknik där PFA ska appliceras över en metallkärna. Detta ger en mekanisk styrka från kärnan och kemikalieresistensen från inkapslingen.

Alla Neotecha-produkter är idealiska för användning i kemiska anläggningar där giftiga, frätande och skadliga medier hanteras. Dessa ventiler hanterar applikationer inom industrier som kemisk, petrokemisk, farmaceutisk, papper och massa, gjuterier och gruvdrift.

Neotecha